Alder   Højre Højre Armtryk: Venstre Venstre
Trykmåling: Ankel   Ankel  
Sår: Fod/tå Crus/mal   Crus/mal Fod/tå
Ankel Armtryk: Ankel  
Alder ≥ 60 (60 år) Armtryk 120 mmHg Højre Venstre Tåtryk Ankeltryk Ankeltryk Tåtryk 0 mmHg 0 mmHg 0 mmHg 0 mmHg (0%) (0%) (0%) (0%) Farveskala: Højt Normalt Let nedsat Moderat nedsat Middelsvært nedsat Svært nedsat
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 110 110 120 120 130 130 140 140 150 150 160 160 170 170 180 180 190 190 mmHg mmHg
Svar-konklusion.
Højre ankel med svært nedsat systolisk tryk i hvile. Forenelig med svær okklusiv arterielidelse proximalt for ankelniveau.

Højre tå-niveau med svært nedsat systolisk tryk. Med et persisterende tåtryk på 0 mmHg er der risiko for udvikling af sår (gangræn) på tæer og fod.

Venstre ankel med svært nedsat systolisk tryk i hvile. Forenelig med svær okklusiv arterielidelse proximalt for ankelniveau.

Venstre tå-niveau med svært nedsat systolisk tryk. Med et persisterende tåtryk på 0 mmHg er der risiko for udvikling af sår (gangræn) på tæer og fod.

OBS: Når der foreligger patienter med triaden: hvilesmerter, meget lave tryk og sår, bør kontakt til karkirurgerne eller rekvirerende afdeling før hjemsendelse af patienten alvorligt overvejes.
SAMMENLIGNING: Minimumsgrænser for forskel: På denne side anvendes ankelindex og tåindex til sammmenligning.
Tidligere trykmåling (små cirkler) plottes med korrektion for nuværende/tidligere armtryk.
REFERENCER:
Fuld svar-tekst:
DISTAL SYSTOLISK BLODTRYKSMÅLING (SBT) PÅ BEN (LASERDOPPLERTEKNIK):

Armtryk ved ankeltrykmåling: 120 mmHg.

HØJRE BEN (SBT):
Ankeltryk: 0 mmHg (0 %).
1. tå: 0 mmHg.

VENSTRE BEN (SBT):
Ankeltryk: 0 mmHg (0 %).
1. tå: 0 mmHg.

KONKLUSION:
  1. Højre ankel med svært nedsat systolisk tryk i hvile. Forenelig med svær okklusiv arterielidelse proximalt for ankelniveau.
  2. Højre tå-niveau med svært nedsat systolisk tryk. Med et persisterende tåtryk på 0 mmHg er der risiko for udvikling af sår (gangræn) på tæer og fod.
  3. Venstre ankel med svært nedsat systolisk tryk i hvile. Forenelig med svær okklusiv arterielidelse proximalt for ankelniveau.
  4. Venstre tå-niveau med svært nedsat systolisk tryk. Med et persisterende tåtryk på 0 mmHg er der risiko for udvikling af sår (gangræn) på tæer og fod.

Referenceværdier for ankelindeks:
Yngre end 60 år 101-145 %, ældre eller lig med 60 år 95-139 %.


Ref.: Normalområde for SBT % fra Arveschoug et al. Sc J Clin Lab Invest (2008). Middel +/- 2SD.
Gangræntruende trykområde for foden: Tåtryk mindre end eller lig med 30 mmHg og/eller ankeltryk mindre end 50 mmHg.
Svar-konklusion uden formatering: