Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2008-08

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Cyclosporin hæmmer IL-2 induceret signalering
2. Folikulære dendritiske celler findes overvejende i blodet
3. CD8 T celler aktiveres under en DTH reaktion
4. Intracellulære parasitter i makrofager dræbes mere effektivt ved tilstedeværelse af kininer
5. Toksiner (fx tetanus eller difteri) neutraliseres immunologisk af proteolytiske enzymer
6. IgE findes primært som monomer
7. Makrofager udtrykker komplement receptor 2 (CR2)
8. Antigen bindings stedet på et antistof udgøres af den lette og tunge kæde tilsammen
9. L-selektin er svagt udtrykt på aktiverede T celler
10. Hvilende eosinofile har Fc receptorer, der binder IgE
11. Neutrofile granulocytter kan aktiveres af cytokiner
12. Thymus er et primært lymfoidt organ
13. Hiv virus er et patogen
14. NK celler har receptorer for der binder Fc-delen af IgG
15. Specifikke antistoffer kan detekteres i serum efter primær kontakt med antigen efter 1 time
16. Klonal selektion er grundlaget bag det specifikke immunrespons
17. Superantigener binder TCR og MHC klasse II molekyler
18. Differentiering til CD4 eller CD8 enkelt positive celler foregår under den positive selektion i thymus
19. Den Haemophilus influenzae type b (HIB) vaccine, som indgår i det danske børnevaccinationsprogram, er en konjugat vaccine
20. Antistoffer kan genkende sukkerholdige molekyler
21. Både T celle receptor alfa og beta kæden binder til MHC og antigen
22. Peyer's patches er et sekundært lymfoidt organ
23. Efferente lymfekar fører lymfe fra lymfeknuden
24. Naive T celler kan kun aktiveres af antigen præsenterende celler
25. IgE secerneres som en dimer immunglobulin struktur
26. En makrofag kræver som regel kun ét signal for at blive aktiveret
27. Tilføjelsen af P og N nukleotider kaldes somatisk hypermutation
28. Rekombinante influenza virus opstår pga antigen drift
29. Der findes 5 isotyper af MHC klasse I hos mennesket
30. Manose bindende lektin er et akut fase protein
31. ZAP-70 molekylet spiller ingen direkte rolle for B celle aktivering
32. L-selektin findes på naive T celler
33. IgG kan danne en pentamer immunglobulin struktur
34. Direkte allo-genkendelse betyder at T celler fra et individ genkender MHC fra et andet individ
35. Receptor editering i B celler resulterer ikke i nye antistof specificiter
36. Bindingsmotivet er ens i hele haplotypen
37. Autoimmun hæmolytisk anæmi er en type I autoimmun sygdom
38. I fravær af infektion har APCer ikke kostimulatoriske molekyler
39. Aktivering af den alternativ komplement "pathway" foregår på mikroorganismers overflade
40. Autoimmune sygdomme kan ikke behandles
41. CD28 er et vigtigt kostimulatorisk molekyle på makrofager
42. Opportunistiske infektioner forsages altid af vira
43. Adjuvanser stimulerer direkte T celler
44. Antistoffers lette kæde rearrangeres ved rekombination af V, D og J fragmenter
45. Røde blodlegemer tilhører leukocyt-familien
46. MFR vaccinen er en levende usvækket vaccine
47. Toll-lignende receptorer sidder udelukkende i membranen i makrofager og dendritiske celler
48. Hjertet er et sekundært lymfoidt organ
49. T-celler erhverver deres antigenreceptor ved genetiske rearrangementer, som foregår mens de opholder sig i thymus
50. Et allergen et et udefrakommende stof som kan fremkalde allergi
51. En pre B celle receptor indeholder en surrogat let kæde
52. Adjuvansers primære effekt er at stimulere T celler direkte
53. Somatisk hypermutation foregår primært i de T celle rige dele af lymfeknuderne
54. CD28 er et vigtigt kostimulatorisk molekyle på dendritiske celler
55. Det humorale immunforsvar er en del af det adaptive immunforsvar
56. CD8+ T-celler udøver sædvanligvis deres effektorfunktion ved at stimulere intracellulært inficerede makrofager til øget superoxidproduktion.
57. Toksiner (fx tetanus eller difteri) neutraliseres immunologisk af proteolytiske enzymer
58. CD4 molekylet findes kun på CD4 positive T celler
59. Aktiverede makrofager er gode til at fagocytere
60. Dendritiske celler tilhører lymfocyt-familien
61. Isotype switch kræver at B cellen stimuleres af T hjælper celler, som udtrykker CD40 liganden
62. T celle zonen i sekundære lymfoide organer indeholder dendrit celler
63. De store complement fragmenter, C3b, C4b og C5b, kan immobiliiseres på overflader f.eks. gennem reaktiv thioester binding
64. Høfeber er et eksempel på Type IV allergi
65. B celle receptoren kan ikke undergå receptor editering
66. FoxP3 findes i alle T celler
67. Et antistofs effektor funktion ændres ved isotype skift
68. Et antistof kan deles i et Fc og et F(ab)2 fragment
69. For den tunge kæde af et Ab sker V-D rearrangering før VD-J rearrangering
70. En mast celle aktiveres når IgE krydsbindes af antigen
71. I germinal centret foregår der somatisk hypermutation
72. Ved blodtransfusioner skal man matche donor og recipient for MHC typer
73. I differentieringen i thymus, starter T celler med at være CD4+/CD8-
74. Et antistof kan kun binde et antigen
75. Type IV allergi medieres af IgE
76. VCAM-1 er et adhesionsmolekyle, som fremmer perifer circulation af f.eks. aktiverede T celler
77. Type III allergi skyldes celle eller matriks associeret antigen
78. B celler stammer fra selvfornyende B celler i knoglemarven
79. P og N nukleotider er vigtige for diversiteten af T celle receptorer
80. Transplantation fra et individ til et genetisk identisk individ kaldes isograft