Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2007-06

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Der findes to typer af IgE hos mennesket
2. IgM findes primært som monomer
3. Membranbundet IgM indgår ikke i B celle receptorkomplekset
4. Aktivering af Toll-lignende receptorer leder til cytokinproduktion
5. T celler tilhører leukocyt-familien
6. Cyclosporin hæmmer primært B celle aktivering
7. Cyclosporin hæmmer IL-2 induceret signalering
8. Fas ligand er en vigtig kostimulatorisk receptor for vækst af T celler
9. Immunoglobulin klasseskift sker i germinalcenter-B-celler
10. Differentiering til CD4 eller CD8 enkelt positive celler foregår under den positive selektion i thymus
11. Røde blodlegemer tilhører leukocyt-familien
12. Differentiering til CD4 eller CD8 enkelt positive celler foregår under den negative selektion i thymus
13. Specifikke antistoffer kan detekteres i serum efter primær kontakt med antigen efter 1 time.
14. ZAP-70 er et vigtigt adhæsions molekyle på aktiverede T celler
15. Hiv virus er ikke et pathogen
16. Det humorale immunforsvar er en del af det adaptive immunforsvar
17. Antistoffer kan produceres af specielle T celler
18. Basophile granulocytter har Fc receptorer, der binder IgE
19. Mannan-bindende lektin deltager i det medfødte immunforsvar
20. CD8 T-celler udøver sædvanligvis deres effektorfunktion ved at stimulere intracellulært inficerede makrofager til øget superoxidproduktion.
21. Toll-lignende receptorer sidder udelukkende i membranen i makrofager og dendritiske celler
22. IL-12 er vigtig for udvikling af Th2 celler
23. Cyclosporin hæmmer T celle aktivering
24. CD8 T celler kan aktiveres under en DTH reaktion
25. Antigen bindings stedet på et antistof udgøres af den lette og tunge kæde tilsammen
26. Aktiverede T celler er involverede i granulom dannelse
27. Toll-lignende receptorer er mønstergenkendelsesmolekyler
28. Cyclosporin hæmmer direkte makrofag aktivering
29. Feber induceres af IL-4, IL-5 og IL-6
30. CD4 T celler aktiveres aldrig under en DTH reaktion
31. IL10 er hovedansvarlig for TH1 cellens hjælp til makrofager
32. CD28 er et vigtigt kostimulatorisk molekyle på dendritiske celler
33. Klonal selektion er ikke involveret i udviklingen af specifikke immunresponser
34. Et immunrespons mod græspollen kan medføre en akut hypersensitivitetsreaktion
35. Naturlige antistoffer er hovedsaglig IgM
36. Ved en xenograft forstås transplantation fra et menneske til et andet
37. VDJ-gen rearrangement sker almindeligvis ikke i germinalcenter-B-celler
38. Toksiner (fx tetanus eller difteri) neutraliseres immunologisk af proteolytiske enzymer
39. Adjuvansers primære effekt er at stimulere T celler direkte
40. Mannan-bindende lektin ligner strukturelt C2a