Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2007-01

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. C5 stimulerer phagocytose via komplement receptor CR1
2. CD4 T celler er normalt aktiverede under en DTH reaktion
3. IL-4 er vigtig for udvikling af Th2 celler
4. Subcutane immuniseringer giver generelt dårlig mucosa immunitet
5. Opsonisering kræver tilstedeværelse af antistoffer
6. Differentiering fra hæmatopoetiske stamceller til pro B celler kræver tilstedeværelsen af antigen.
7. Makrofager udtrykker komplement receptor 3 (CR3)
8. CD40L er involveret i Th2 induceret aktivering af B celler
9. Type 1 hypersensibilitet er afhængig af T celler
10. CD8 celler er vigtige i forsvaret mod exotoxiner
11. Komplement aktivering via den alternative vej er antistof uafhængig
12. Antigen bindings stedet på et antistof udgøres af den lette og tunge kæde tilsammen
13. AIDS er en primær immundefekt
14. Basophile granulocytter har Fc receptorer, som binder IgE
15. Klonal selektion er grundlaget bag det specifikke immunrespons
16. B celler aktiveres under en DTH reaktion
17. LFA-1 udtrykkes aldrig på aktiverede T celler
18. IL-10 hæmmer udvikling af Th2 celler
19. En pre-B celle receptor indeholder en surrogat let kæde
20. MHC klasse II molekyler er kun udtrykt på dendritiske celler og B celler
21. B7 molekyler udtrykkes på aktiverede dendritiske celler
22. Passiv immunisering medfører ikke hukommelse
23. NK celler har receptorer, der binder Fc-delen af IgE
24. TAP molekyler er vigtig for samling af MHC klasse I molekyler
25. NK celler har receptorer, der binder Fc-delen af IgG
26. B celler, der ikke tidligere har været aktiveret, har BCR med gamma kæde på overfladen.
27. Et effektivt immunforsvar med leprosy er ofte koblet til et Th1 respons
28. Antigen bindingsstedet på et antistof udgøres af den lette kæde
29. Alle kerneholdige celler har receptorer for Fc delen af IgG
30. En patient med CD40L defekt laver hovedsageligt IgM antistoffer.
31. En centrocyt er en immature makrofag
32. Superantigener binder TCR og MHC klasse II molekyler
33. C3b coatede microorganismer reagerer med Complement Receptor 1 (CR1) på fagocytter og stimulerer fagocytose uden yderligere stimulus
34. Sekundær immunresponser afhænger af memory makrofager
35. T celler kan undergå positiv selektion i knoglemarven
36. T celle aktivering sker i sekundært lymfoidt væv efter kontakt med umodne dendritiske celler
37. Lymfe føres til milten i afferente lymfekar.
38. Anafylatoxiner består af C3a, C4a og C5a
39. Der genereres T lymfocytter i germinal centrene
40. M-celler er makrofager