Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2006-06

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Antigen bindings stedet på et antistof udgøres af den tunge kæde
2. Klonal selektion er ikke involveret i det specifikke immunrespons
3. B celler tilhører lymfocyt-familien
4. L-selektin er svagt udtrykt på aktiverede T celler
5. Klonal selektion er grundlaget bag det specifikke immunrespons
6. Makrofager aktiveres specielt af IL-12
7. B7 molekyler er udtrykt på aktiverede B celler
8. Ved en allograft forstås transplantation fra et menneske til et andet
9. Antistoffers lette kæde rearrangeres ved rekombination af V, D og J fragmenter
10. CD28 er et vigtigt kostimulatorisk molekyle på makrofager
11. Superantigener binder TCR og MHC klasse II molekyler
12. Der findes ikke memory CD4 T celler
13. En pre B celle receptor indeholder en surrogat let kæde
14. Makrofager aktiveres under en DTH reaktion
15. Aktiverede B celler er involverede i granulom dannelse
16. T celle receptoren består af en tungkæde og b2Mikroglubolin
17. Aktiverede makrofager er involverede i granulom dannelse
18. Alle kerneholdige celler har receptorer for Fc delen af IgG
19. HIV virus primære target er CD8 T celler
20. Thymus er et primært lymfoidt organ
21. C reaktivt protein dannes i inflammerede lymfeknuder
22. Differentiering til CD4 eller CD8 enkelt positive celler foregår under den negative selektion i thymus
23. Neutrofile granulocytter kan ikke aktiveres af cytokiner
24. Opportunistiske infektioner forsages altid af vira
25. Immundefekten SCID er en forkortelse for: severe combined immune deficiency
26. Makrofager udtrykker komplement receptor 2 (CR2)
27. Fas ligand er en vigtig kostimulatorisk receptor for vækst af T celler
28. Cyclosporin hæmmer IL-2 induceret signalering
29. Adjuvanser stimulerer direkte T celler
30. B celler undergår positiv selektion
31. T celler undergår affinitets modning
32. B celler aktiveres under en DTH reaktion
33. En T celle har op til 6 forskellige MHC klasse I molekyler på overfladen
34. Makrofager aktiveres specielt af IL-6
35. Der findes memory CD8 T celle
36. Makrofager tilhører lymfocyt-familien
37. Hjertet er et sekundært lymfoidt organ
38. Antistoffer kan genkende sukkerholdige molekyler
39. CD8 T celler aktiveres under en DTH reaktion
40. MHC klasse II molekyler er kun udtrykt på dendritiske celler og B celler