Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2006-01

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1) Makrofager tilhører lymfocyt-familien
2) T celle receptoren består af en tung kæde og beta2 mikroglobulin
3) Cyclosporin hæmmer T celle aktivering
4) En moden naiv B celle udtrykker både IgM og IgD på sin overflade
5) MHC klasse II forlig har mindre betydning ved transplantation
6) B celler aktiveres under en DTH reaktion
7) Antigen bindings stedet på et antistof udgøres af den lette kæde
8) Antistoffer binder til epitoper via deres Fab del
9) Anafylatoxiner består af C5a, C6a og C7a
10) CD28 er et vigtigt co-stimulatorisk molekyle på T celler
11) Somatisk hypermutation foregår primært i knoglemarven
12) B7 molekyler udtrykkes på aktiverede dendritiske celler
13) Antistoffer produceres primært af memory B celler
14) Et effektivt immunforsvar mod spedalskhed (leprosy) er ofte koblet til et Th2 respons
15) IL-4 er vigtig for udvikling af Th2 celler
16) Makrofager udtrykker komplement receptor 3 (CR3)
17) En T celle har op til 6 forskellige T celle receptorer på overfladen
18) CD8 T celler kan direkte ødelægge kappen på et virus
19) Monoklonale antistoffer er altid monospecifikke
20) NK celler har receptorer der binder Fc-delen af IgM
21) IL-10 hæmmer udvikling af Th1 celler
22) Makrofager aktiveres under en DTH reaktion
23) CD4 molekylet findes kun på CD4 positive T celler
24) Der findes 4 typer af IgG hos mennesket
25) Komplement systemet er en del af det innate immunrespons
26) Makrofager aktiveres specielt af INFgamma
27) Aktiverede makrofager er involverede i granulom dannelse
28) Neutrofile granulocytter aktiveres af cytokiner
29) CD8 T celler er vigtige i forsvaret mod virusinfektioner
30) Memory makrofager aktiverer NK celler
31) MHC klasse I molekyler samles i ER og transporteres til celleoverfladen, hvor de binder peptid
32) Erythrocytter udtrykker MHC klasse I, men ikke MHC klasse II
33) Adjuvansers primære effekt er at stimulere B celler
34) Tetanus vaccinen er et eksempel på en toxoid vaccine
35) Feber induceres af IL-1 og IL-6
36) IgA findes som dimer
37) Memory B celler spiller ingen rolle i udviklingen af allergi
38) Klonal selektion er involveret i det specifikke immunrespons
39) NK celler har receptorer for der binder Fc-delen af IgG
40) TNF-a produceres af T celler, men ikke af makrofager