Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2005-06

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1) D og J rekombineres altid sammen først ved generering af beta-kæden af TCR
2) Follikulære dendritiske celler findes overvejende i blodet
3) Opportunistiske infektioner forsages altid af vira
4) Et IgG antistof består af fire kæder
5) Der findes to subklasser af IgA hos mennesket
6) CD28 er et vigtigt ko-stimulatorisk molekyle på B celler
7) Adjuvansers primære effekt er at stimulere T celler direkte
8) Opsonisering kræver tilstedeværelse af komplementsystemet
9) Adjuvansers primære effekt er at stimulere B celler
10) NK celler aktiveres tidligt i forsvaret mod intracellulære infektioner
11) Et effektivt immunforsvar mod spedalskhed (M. leprae) er ofte koblet til et Th1 respons
12) Aktiverede makrofager er gode til at fagocytere
13) Milten er et sekundært lymfoidt organ
14) Hvilende eosinofile granulocytter har Fc receptorer, der binder IgE
15) Attenuering af virus foretages ved at lade dem gro i humane celler
16) NK celler har receptorer, der binder Fc-delen af IgA
17) Basofile granulocytter har Fc receptorer, der binder IgE
18) HIV virus primære target er CD8 T celler
19) Somatisk hypermutation foregår primært i de T cellerige dele af lymfeknuderne
20) En centrocyt er en T celle
21) B celler tilhører lymfocyt-familien
22) HIV virus inficerer kun CD4 positive T celler
23) IL-12 er vigtig for udvikling af Th2 celler
24) IgE er vigtig i forsvaret mod stivkrampe
25) Hiv virus er et patogen
26) Tetanus vaccinen er et eksempel på en inaktiveret vaccine
27) Antigen bindingsstedet på et antistof udgøres af den lette og tunge kæde tilsammen
28) B7 molekyler (CD80/86) udtrykkes bl.a. på aktiverede makrofager
29) Antistoffer produceres hovedsageligt af memory B celler
30) C reaktivt protein dannes i leveren
31) Aktiverede makrofager er involverede i granulomdannelse
32) Aktiverede T celler er involverede i granulomdannelse
33) CD28 er et vigtigt kostimulatorisk molekyle på T celler
34) Dendritiske celler tilhører lymfocyt-familien
35) Det primære immunrespons har ingen betydning for udvikling af immunitet
36) Antistoffers lette kæde rearrangeres ved rekombination af V, D og J fragmenter
37) CD8 T celler kan direkte dræbe bakterier
38) Der findes ikke memory B celler
39) Superantigener (antigener, der binder til MHC klasse II og T celle receptor) leder til polyklonal activering af CD4 positive T celler
40) TNF-alfa stimulerer aktiverede Th1 celler