Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2005-01

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Makrofager tilhører ikke lymfocyt-familien
2. T celle receptoren består af en tungkæde og Beta2mikroglobulin
3. Cyclosporin hæmmer T celle aktivering
4. En moden naiv B celle udtrykker IgM og IgD på sin overflade
5. MHC klasse II forlig har mindre betydning ved transplantation
6. Et affinitetsmodnet antistof respons kræver somatisk hypermutation
7. Antigen bindingsstedet på et antistof udgøres af den lette kæde
8. Antistoffer binder til epitoper via deres Fc del
9. Anafylatoxiner består af C3a, C4a og C5a
10. CD28 er et vigtigt kostimulatorisk molekyle på dendritiske celler
11. Somatisk hypermutation foregår primært i knoglemarven
12. Modnede dendritiske celler udtrykker B7 molekyler
13. Antistoffer produceres især af memory B celler
14. Et effektivt immunforsvar mod lepra er ofte koblet til et Th2 respons
15. IL-4 er vigtig for udvikling af Th2 celler
16. Makrofager udtrykker komplement receptor 2 (CR2)
17. En T celle har op til 6 forskellige T celle receptorer (TcR) på overfladen
18. CD8 T celler kan ikke angribe kappen på en virus
19. NK celler har receptorer der binder Fc-delen af IgM
20. IL-10 hæmmer udvikling af Th2 celler
21. Makrofager aktiveres under en "delayed hypersensitivity" (DTH) reaktion
22. CD4 molekylet findes kun på CD4 positive T celler
23. Der findes 5 typer af IgG hos mennesket
24. Komplement systemet er en del af det innate immunrespons
25. Makrofager aktiveres specielt af IL-2
26. Aktiverede makrofager er involverede i granulom-dannelse
27. Neutrofile granulocytter aktiveres af cytokiner
28. CD8 T celler er ikke vigtige i forsvaret mod stivkrampe
29. Makrofager har hukommelsesfunktion
30. Antistoffers tunge kæde rearrangeres ved rekombination af V, D og J fragmenter
31. MHC klasse I molekyler samles i ER og transporteres til celleoverfladen via Golgi apparatet
32. Erythrocytter udtrykker MHC klasse I, men ikke MHC klasse II
33. Adjuvansers primære effekt er at stimulere B celler
34. Tetanus vaccinen er et eksempel på en inaktiveret vaccine
35. Feber induceres af IL-4, IL-5 og IL-6
36. IgD findes primært som dimer
37. Klonal selektion er ikke involveret i det specifikke immunrespons
38. NK celler har receptorer der binder Fc-delen af IgG
39. TNF-alfa produceres bl.a. af T celler
40. En T celles specificitet afgøres af de variable dele af CD3 komplekset