Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2004-06

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Hjertet er et sekundært lymfoidt organ
2. Et effektivt immunforsvar mod M. Leprae (spedalskhed) er ofte koblet til et Th1 respons
3. Dendritiske celler tilhører lymfocyt-familien
4. Mast celler er deriveret fra knoglemarv
5. Opportunistiske infektioner forsages altid af vira
6. En pre B celle receptor indeholder en surrogat tung kæde
7. Kan TNF-alfa produceres af T celler
8. Der findes aldrig frit IgM i blodet
9. Rapamycin hæmmer IL-2 induceret signalering
10. Røde blodlegemer tilhører leukocyt-familien
11. TAP molekyler er vigtig for samling af MHC klasse I molekyler
12. C reaktivt protein dannes i inflammerede lymfeknuder
13. Kan B celler undergå positiv selektion
14. En T celle har op til 6 forskellige T celle receptorer på overfladen
15. Kan T celler undergå affinitets modning
16. IgE findes primært som monomer
17. T celler undergår positiv selektion i knogle marven
18. CD8 T celler aktiveres under en DTH reaktion
19. En konjugat vaccine er et eksempel på en levende svækket vaccine
20. IgE secerneres primært i tarmlumen
21. Attenuering af virus foretages ved at gro dem på humane nyre celler
22. CD28 er et vigtigt kostimulatorisk molekyle på makrofager
23. X-linked agammaglobulinemia (XLA) er en type 4 hypersensitivitets reaktion
24. Erythrocytter udtrykker MHC klasse I, men ikke MHC klasse II
25. En af adjuvansers effekter er at stimulere antigen præsenterende celler
26. D og J rekombineres altid sammen først ved generering af ß-kæden af TCR
27. NK celler har receptorer der binder Fc-delen af IgE
28. Antigen bindings stedet på et antistof udgøres af den lette og tunge kæde tilsammen
29. Antistoffer produceres primært af memory B celler
30. Erythrocytter udtrykker komplement receptor 3 (CR3)
31. T celler tilhører lymfocyt-familien
32. Makrofager kan ikke aktiveres af cytokiner
33. Makrofager aktiveres specielt af IL-2
34. Kan antistoffer genkende sukkerholdige molekyler
35. C reaktivt protein dannes i leveren
36. CD4 molekylet findes kun på CD4 positive T celler
37. Plasmaceller producerer kun opløselige antistoffer
38. NK celler aktiveres relativt sent i forsvaret mod intracellulære infektioner
39. ZAP-70 er en tyrosin kinase udtrykt i T celler
40. Antistoffer binder til epitoper via deres FC del