Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2004-01

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1) Ved en allograft forstås transplantation fra et menneske til et andet
2) NK celler kan dræbe tumorceller, som har mistet deres MHC klasse I
3) Et IgM molekyle udtrykker to antigen "bindings-sites" (Fab'er)
4) Somatisk hypermutation foregår primært i de T celle rige dele af lymfeknuderne
5) Akut "graft-versus-host disease" skyldes B celle uforlig
6) Alle kerneholdige celler har receptorer for Fc delen af IgG
7) Makrofager kan optage og nedbryde vira
8) En levende, svækket vaccine er bedre til at udløse et cytotoksisk T celle respons end en dræbt vaccine
9) Antigen bindings stedet på et antistof udgøres af den lette kæde
10) IL-4 nedsætter B cellers IgE responser
11) Kemokiner virker både på lymfocytter og granulocytter
12) Makrofager udtrykker komplement receptor 3 (CR3)
13) B celler er konstitutivt kostimulerende
14) Thymus er et primært lymfoidt organ
15) Antistoffer er vigtige i forsvaret mod virus
16) En præ-B celle receptor indeholder en surrogat tung kæde
17) B celle receptoren indgår i et kompleks med CD3
18) B celler undergår negativ selektion
19) TAP molekyler er vigtig for samling af MHC klasse I molekyler
20) Aktivering af naive T celler kræver et kostimulatorisk signal via B7/CD8 interaktion
21) Aktiverede makrofager har memory
22) Virus kan attenueres ved at gro dem i ikke-humane celler
23) Folikulære dendritiske celler findes overvejende i blodet
24) ZAP-70 er et vigtigt adhæsions molekyle på aktiverede T celler
25) Neutrofile granulocytter har receptorer for bakterielle substanser
26) Dendritiske celler udtrykker B7 molekyler efter aktivering
27) C reaktivt protein dannes i milten
28) B celler stammer fra den myeloide stamcelle
29) En T celle har op til 6 forskellige MHC klasse I molekyler på overfladen
30) En centrocyt er et T celle forstadie
31) Antistoffer binder til epitoper via deres Fc del
32) Eosinofile granulocytter stimuleres af IL-5
33) Milten er et primært lymfoidt organ
34) Både cytotoksiske T celler og NK celler kan anvende en perforin baseret drabsmekanisme
35) NK celler aktiveres sent i forsvaret mod intracellulære infektioner
36) Autoimmune sygdomme er hyppigt associeret med MHC klasse II
37) Ét IgM molekyle kan aktivere komplement
38) CD28 er et vigtigt ko-stimulatorisk molekyle på T celler
39) Et effektivt immunforsvar med mykobakterier er ofte koblet til et kraftigt Th2 respons
40) En moden naiv B celle udtrykker kun IgD på overfladen