Forside 2003-06 2004-01 2004-06 2005-01 2005-06 2006-01
  2006-06 2007-01 2007-06 2008-01 2008-06 2008-08

2003-06

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Insulin-afhængig diabetes mellitus er en type 4 autoimmun sygdom
2. Komplement systemet er en del af det adaptive immunrespons
3. Somatisk hypermutation foregår primært i knoglemarven
4. Opportunistiske infektioner rammer almindeligvis ikke individer med et normalt fungerende immunforsvar
5. En T celle har op til 6 forskellige MHC klasse I molekyler på overfladen
6. Cyclosporin hæmmer T celle aktivering
7. Th1 celler er ikke involveret i immunforsvaret af mucosa
8. Rapamycin hæmmer IL-2 induceret signalering
9. En M.leprae infektion som forløber under TH2 hjælp elimineres effektivt af immunsystemet
10. En dræbt vaccine kan ikke overføre infektionssygdommen
11. NK celler har receptorer for Fc-delen af IgG
12. Ved en xenograft forstås transplantation fra et menneske til et andet
13. Arthus reaktion er en type 3 hypersensibilitets reaktion
14. Plasmaceller producerer kun opløselige antistoffer
15. FK-506 hæmmer IL-2 induceret signalering
16. NK celler aktiveres sent i forsvaret mod intracellulære infektioner
17. ZAP-70 er et vigtigt adhæsions molekyle på aktiverede T celler
18. Thymus er et primært lymfoidt organ
19. X-linked agammaglobulinemia (XLA) er en type 4 hypersensitivitets reaktion
20. Dentritiske celler producerer store mængder af IL-2 efter aktivering
21. Allergi er arveligt
22. Huden er en del af det specifikke immunforsvar
23. Makrofager kan optage og nedbryde vira
24. En pre B celle receptor indeholder en surrogat let kæde
25. Makrofager er involverede i granulom dannelse
26. CD28 er et vigtigt kostimulatorisk molekyle på makrofager
27. Neutrophile granulocytter findes i størst mængde i blodet i forehold til andre leukocytter
28. Superantigener binder TCR og MHC klasse II molekyler
29. Antistoffers tunge kæde rearrangeres ved rekombination af V, D og J fragmenter
30. Der findes memory B celler
31. TNF-a kan produceres af T celler
32. Opsonisering kræver tilstedeværelse af komplement systemet
33. Der findes 5 typer af IgG hos mennesket
34. Type 1 hypersensibilitet kræver tilstedeværelse af IgE
35. Eosinofile granulocytter stimuleres af IL-5
36. Der produceres B lymfocytter i knoglemarven
37. Det innate immunsystems reaktion er konstant over tid
38. Lymfocytter er involveret både i innat og adaptiv immunitet
39. T lymfocytter kan producere immunoglobulin
40. "Peyers patches" forekommer i tyndtarmen